Redna letna Skupščina MNZ Koper 2024

 

Izvedli smo redno letno Skupščino MNZ Koper, kjer so prisotni delegati potrdili vsa poročila, finančni načrt za leto 2024 in finančno poročilo za leto 2023. Delegati so potrdili tudi uskladitev statuta MNZ Koper s statutom krovne organizacije NZS. Nogometnima kluboma NK Tabor Sežana in NK Izola je naš predsednik Borut Knafelc podelil Plaketo ob 100-ti obletnici organiziranega igranja nogometa v njihovih okoljih. Plaketi sta prevzela predsednik NK Tabor Davor Škerjanc in predsednik NK Izole Damjan Pucer.

Čestitamo.