Licenciranje

Licenciranje klubov

Vrhunski nogomet postaja pomemben del poslovnega sveta in dejavnosti nogometnih klubov so vse bolj podobne storitvenim podjetjem. Tudi pričakovanja s strani gledalcev, navijačev, trenerjev, igralcev in predvsem sponzorjev ter medijev in ostale javnosti niso več samo športne narave. Nogometno okolje se mora, da bi bili uspešno, kar se da hitro in fleksibilno prilagajati zahtevam moderne družbe.

Nogometna infrastruktura, organizacija in kvaliteta vodenja klubov ter strokovno delo pogosto niso sledili hitremu razvoju in posledično povečevali finančna tveganja za vse osebe in družbe, ki so v kakršnikoli povezavi z nogometnimi klubi, še posebej če upoštevamo dejstvo, da so klubi udeleženci v športni in ne finančni konkurenci. Odgovor na negativnosti je uvajanje licenciranja nogometnih klubov z osnovno nalogo preprečiti negativne situacije v prihodnosti in ob tem zagotoviti trdne temelje slovenskega nogometa.

Nogometni klubi, igralci, trenerji in tudi njihovi navijači so v mnogih pogledih tisti, ki s preoblikovanjem po pravilih licenčnega sistema lahko največ pridobijo, saj se bodo na ta način ustvarile idealne razmere za razvoj na igrišču in izven njega. Klubi si bodo ustvarili trdnejšo in varnejšo finančno prihodnost, vzpostavili pa se bodo tudi standardi poslovanja tako za manjše kot večje klube (npr. finančne pogodbe, višine plač, ipd.).

Nov sistem vzpostavlja trdnejše in boljše pogoje tudi za delovanje na področju mladinskega nogometa, standardizacija ter transparentnost administracije in fi nančnega poslovanja pa omogočata lažje načrtovanje v prihodnosti. Sistem tako onemogoča velike fi nančne krize, v katere so zapadli klubi, ki niso imeli jasnega poslovanja in poslovnih vizij. Koordinacija med administracijo in fi nančnim poslovanjem omogoča, da ostajajo klubski izdatki v okviru prihodkov ter ostalih fi nančnih zmožnosti. Z izboljšavo na infrastrukturnem področju, z višjimi varnostnimi standardi ter s transparentnim fi nančnim poslovanjem bo nogometna srenja prepričala tudi širšo lokalno in drugo javnost v nujnost razvoja, ki lahko pripomore k napredku celotne skupnosti. Delo z mladimi mora postati temelj za spodbujanje domačih talentov, ki bodo tvorili prihodnost nogometa. Takšno preoblikovanje bo spodbudilo trdnejši nogomet, ki bo sposoben prenašati padce in vzpone življenja. Le z urejenimi odnosi, trdnimi temelji fi nančnega poslovanja, s sodelovanjem vseh odgovornih za izboljšanje nogometne infrastrukture, dobro organiziranimi lastnimi vrstami in predvsem s strokovnim delom z mladimi bomo lahko držali korak z nogometno razvito Evropo.

Predpisi in obrazci..