Organi in komisije

Izvršni odbor

Predsednik
Borut Knafelc

Podpredsednik
Željko Stanič

Mile Burić

Simon Božič

Dean Peršič

Štefan Kovačič

Miha Gaberc

Igor Bole (DNT Koper)

Žarko Vidali (MDNS Koper)

Sekretar

Jani Bačić

Nadzorni odbor

Albert Pribac

Mitja Udovič

Arturo Steffe

Vodja tekmovanja

Darko Ćavar

Disciplinski sodnik

Drolc Leon

Komisar za delegiranje sodnikov

Mijat Radovanović

Komisija za registracijo igralcev

Predsednik
Tine Kapun

Darko Ćavar

Drolc Leon

Komisija za futsal

Predsednik
Željko Stanič

Nebojša Vajić

Arturo Steffe

Mladinska komisija

Predsednik
Mile Burić

Rihard Udovič

Peter Kocjančič

Komisija za objekte in registracijo igrišč

Predsednik
Aldo Knafelc

Žarko Vidali

Igor Bole

Komisija za predpise, prošnje in pritožbe

Predsednik
Matej Pasarič

Štefan Kovačič

Mihael Antič

Komisija za priznanja

Predsednik
Dean Peršič

Patrik Piciga

Rok Prelc

Komisija za ženski nogomet

Predsednik
Peter Kocjančič

Alan Požru

Polona Petrač

Odbor za nujne zadeve

Predsednik MNZ Koper
Borut Knafelc

Podpredsednik MNZ Koper
Željko Stanič

Predstavnik MNDS Koper
Žarko Vidali

Predstavnik DNT Koper
Igor Bole

Predstavnik IO MNZ Koper
Mile Burić

Arbitražni svet

Matej Pasarič

Matej Pirejevec

Adrijan Spačal