Redna letna skupščina 2022

Medobčinska nogometna zveza Koper je izvedla redno letno skupščino. Prisotni delegati so potrdili poročila o delu Izvršnega odbora, strokovnih služb ter komisij medobčinske nogometne zveze Koper, kot tudi poročila o delu obeh naših strokovnih organizacij, trenerske DNT Koper in sodniške MDNS Koper.

Potrjeno je bilo finančno poročilo za leto 2021, kot tudi finančni načrt za leto 2022. Nadzorni  odbor je dal pozitivno mnenje k poslovanju medobčinske nogometne zveze Koper.