SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV NZS

I.) PRAVILNIK

 Pravilnik o sofinanciranju nog.infrastrukture V1.0. – 25042019.pdf ( kB)

II.) RAZPIS SIPN 2024

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15.3.2018, na kateri je bil sprejet  Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik), spremembe le-tega (12. člen) na 35.seji dne 25.4.2019, finančnega načrta NZS za leto 2043  ter sklepa na 46.seji IO NZS z dne 11.4.2024,  NZS objavlja Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2024 (razpis SIPN-2024).

Zadnji dan za oddajo prijave: 13.5.2024 (elektronsko, po pošti ali osebno na NZS).

Prijavitelj /investitor/, ki ima možnost kandidirati po Pravilniku NZS za črpanje UEFA infrastrukturnihsredstev iz programov HatTrick V in VI (16.člen), ne more kandidirati na tem razpisu SIPN-2024.

 Razpis SIPN 2024 – sklep IO 11042024 (1).pdf ( kB)
 Razpis SIPN 2024 – Obrazec za prijavo.xlsx ( kB)

Datoteke za prenos
  • .,