Skupščina MNZ Koper – izid volitev

Na volilni skupščini Medobčinske nogometne zveze Koper, so prisotni delegati za naslednje mandatno obdobje(2023-2027) izvolili za predsednika Knafelc Boruta , ki je predsedoval že v preteklem mandatu. V izvršnem odboru bodo poleg predsednika sedeli še podpredsednik MNZ Koper Željko Stanić in  člani Mile Burič, Dean Peršič, Miha Gaberc, Simon Božič, Štefan Kovačič, Žarko Vidali in Igor Bole. V Nadzorni svet so bili izvoljeni Arturo Steffe, Albert Pribac in Mitja Udovič. Arbitražni svet bodo tvorili Matej Pasarič, Matej Pirjevec in Adrijan Spačal. Na Skupčini so delegati potrdili vsa poročila za l. 2022, kot tudi finančni načrt za l. 2023.

Na skupščini je bila podeljena plaketa za petdest let delovanjam, nogometnemu klubu Komen.