Izvršni odbor  

Predsednik
Borut Knafelc

Podpredsednik
Željko Stanič

Mile Burić

Milena Urh

Dean Peršič

Jožko Berginc

David Zajec

Igor Bole (DNT Koper)

Žarko Vidali (MDNS Koper)

Sekretar

Jani Bačić

Nadzorni odbor 

Albert Pribac

Mitja Udovič

Arturo Steffe

 Vodja tekmovanja

Darko Ćavar

Disciplinski sodnik

Drolc Leon


Komisar za delegiranje sodnikov

Mijat Radovanović


Komisija za registracijo igralcev  

Predsednik
Tine Kapun

Darko Ćavar

Drolc Leon  

Komisija za futsal 

Predsednik
Željko Stanič

Podpresednik
Arturo Steffe

Sekretar
Marjan Cerkvenič

Alan Kozlovič

Nebojša Vajić

 Mladinska komisija

Predsednik
Mile Burić

Andrej Poljšak

Aljoša Ukmar

Komisija za objekte in registracijo igrišč

Predsednik
Aldo Knafelc

Žarko Vidali

Igor Bole

Komisija za predpise, prošnje in pritožbe

Predsednik
Matej Pasarič

David Zajec

Mihael Antič

Komisija za priznanja

Predsednik
Dean Peršič

Patrik Piciga

Rok Prelc

 Komisija za ženski nogomet

Predsednik
Peter Kocjančič

Alan Požru

Damjan Ljubič

 Odbor za nujne zadeve

Predsednik MNZ Koper
Borut Knafelc

Podpredsednik MNZ Koper
Željko Stanič

Predstavnik MNDS Koper
Žarko Vidali

Predstavnik DNT Koper
Igor Bole

Predstavnik IO MNZ Koper
Mile Burić

Arbitražni svet

Matej Pasarič

Matej Pirejevec

Adrijan Spačal