Vse Novice in obvestila


23.06.2021

DO-USPOSABLJANJE: ŠPORTNO TRENIRANJE – NOGOMET ali FUTSAL 1.stopnja in 2.stopnja 

 

https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Dousposabljanja_2021